Alla inlägg under oktober 2007

Av D&G - 4 oktober 2007 20:49

Jag träffade i dag en vän som är far till en dotter ... och fick höra en sanslös historia där mängder av  märkligheter och smuts oavbruttet tillkommer i den Vårdnadstvist om dottern , han befinner sig i . Helt uppslukad av sorg och frustration beskrev han sin känsla av total maktlöshet av allt de förtal och kränkningar som han utsatts och utsätts för. 

Jag återkommer säkerligen till detta som så men nu vill jag rikta mig till
vad jag finner anmärkningsvärt i det hela , nämligen att alla dessa lögner 
och falska uppgifter om min vän hamnar permanent - i ärendets handligar / akter vartefter dom rings in ...
Uppgifter , helt felaktiga och rakt tagna ur luften ?!

Jag ifrågasätter starkt inblandade såsom Socialtjänsten som borde ha en 
skyldighet att vara mer observant och givetvis sålla INNAN smutskastning och förvillande textmassor -  hamnar i akterna .
Ett ansvar att åtminstone så gott det går försäkra sig om s a n n i n g s h a l t e n  i det varianter av skitsnackssamtal som inkommer som " Tips " .

Jag anser det ska vara en naturlig sak att kräva i ren respekt för den det berör och som inte förrns längre fram , får information om felaktigheterna och då kan få säga sitt ... MEN väl då är en viss skada redan skedd .

Tyvärr , men med 2 meters högar av märkligheter och lögner på domstolsborden skapas misstro och alla känner mycket väl till talesättet " ingen höna utan en fjäder .... "

När man ringer in " Tips " i ett pågående ärende såsom detta
bör det vara PRAXIS att t ex mötas av  : 

" Hej , jag vill berätta skit om pappa X "

" Visst ... men INNAN du börjar  :
De uppgifter du vill lämna ska du antingen bevittnat eller hört själv . I annat fall ber vi dig uppmana den som har gjort det och sedan fört
det vidare till dig , att kontakta oss istället .... 
Vi vill alltså innan du fortsätter försäkra oss om att du verkligen
ÄR SÄKER på att det du vill berätta är SANT .

Vi vill även veta om ni kan tänka er närvara i vittnesförhör´
om detta kan komma att bli aktuellt "


och sen , varför inte ... en obligatorisk högläsning ur

Brottsbalken och § 1 - 3  :

5 kap. Om ärekränkning

1 §
Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.
 Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar.


2 §
Är brott som i
1 § sägs att anse som grovt, skall för grovt förtal dömas till böter eller fängelsei högst två år.Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om uppgiften genom sitt innehåll eller den omfattning i vilken den blivit spridd eller eljest var ägnad att medföra allvarlig skada.

3 §
Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom, dömes, om gärningen ej är belagd med straff enligt
1 eller 2 §, för förolämpning till böter. 
Är brottet grovt, dömes till böter eller fängelse i högst sex månader.


I mina ögon ....
anser jag att man ska kunna se det som en medverkan från Socialtjänstens sida sett till deras oansvar , delaktighet till spridning och underlättande av kränkning och förtal.

Idag får man alltså tala fritt och när handläggare tillsist frågar om detta
är något som man bevittnat / hört själv och svaret blir  " Nej , men jag har hört att .... " så har ALLT noterats och hamnar oavsett , i akten.

Det kan omöjligtvis vara något annat en ren skär logik
- att GIVETVIS INNAN ställa den frågan !
/ D & G

ANNONS
Av D&G - 3 oktober 2007 15:25

genom att mitt i en period gällande bostadsbidrag kan FK göra sina "egna " förändringar - ibland dessa ett antal mer suspekta än andra

Följande gäller beträffande återbetalning ( åt båda håll )

LAGEN OM BOSTADSBIDRAG
Slutligt bostadsbidrag

21 b § Slutligt bostadsbidrag bestäms för varje kalenderår under vilket preliminärt bidrag har betalats ut.
Slutligt bostadsbidrag bestäms efter den tidpunkt då taxeringsbeslut enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen (1990:324)
senast skall ha meddelats. Lag (1996:441).

22 § Bestäms det slutliga bostadsbidraget till högre belopp än vad som för samma år har betalats ut i preliminärt bidrag,
skall skillnaden betalas ut. Bestäms det slutliga bostadsbidraget till lägre belopp än vad som för samma år har betalats
ut i preliminärt bidrag, skall skillnaden betalas tillbaka.

Belopp under 1 200 kronor skall inte betalas ut eller betalas tillbaka.
På belopp som skall betalas ut eller betalas tillbaka enligt första stycket skall ränta respektive avgift betalas i enlighet
med föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (2007:204).

Exempel av ett  förhållande är under 2006
Preliminärt utbetalat Bostadsbidrag :
jan - 725
feb - 725
mars 725
april - 725
Maj - 725
Juni - 725
Juli - 725
aug - 725
SEN ... en sänkning med 225 ... ( av någon anledning .... )
Sep - 500
Okt - 500
Nove - 500
Dec - 500

Det visade sig DÄREMOT att belopp 725.00 VAR korrekt och den totala bidragssumman ska vara : 8. 700 :- / År
MEN genom att i perioden göra en sänkning med 225 :- / 4 månader Höst
hamnade man i förhållandet 22 §
och " under 1.200 :- betals ej ut " då sänkningen och totaldifferens endast nådde 900 :- 

så ... 
när vi läser om " Minskning av utbetalda bostadsbidrag "
och " Mindre bidragbehov
" .... beror det inte alltid på korrekt fakta ...

/ hmmm =(

ANNONS
Av D&G - 1 oktober 2007 15:39

Nu har det snart på dagen gått 1 år sedan jag valde och stämma bolaget Car Park
( och javisst ;o) sedemera VANN =o) )

Jag har valt att inte informera för mycket under den tid som ärendet fortsatt
men kommer så snart det går att uppdatera detta.

Målet innehåller betydligt mer än vad som var orskaen till min reaktion
dvs den i mina och flers ögon ... MANIPULERADE FOTOBEVISNINGEN !

Lite kort Historik Händelse
( se tsv mer på sidan www.davidochgoliat.com 
finns div. foton och mer att läsa

KONTROLLAVGIFT
Jag fick en felaktig utfärdad kontrollavgift på min bil från Car park AB med hänvisning till
överträdelse punkt. 38 - ” Förbud att parkera. Zon ” vilket jag fann helt absurt
- då bilen tydligt befann sig framför /utanför den P- zon man hänvisade till.

ÖVERKLAGAN
Eftersom man angett på P- boten att foto tagits vid tillfället var jag mycket nyfiken
på hur detta skulle gått till , just för att min bil varit rätt parkerad och framför förbudsskylt ,
området öppet och P- zon skylten tydligt uppsatt på husets fasad dvs ;
HUR hade P-vakten kunnat fota min bil utan att samtidigt
dokumentera att jag stått rätt placerad ?!
Jag överklagade ... och bad att få ta del av denna nu intressanta ” fotobevisning” .

SVAR FR. CAR PARK AV MIN ÖVERKLAGAN INKL. "FOTOBEVIS"
Jag fick här svaret ” att det inte framkommit några omständigheter som strider mot vad
vakten redovisat ”
och att jag har 10 dgr på mig att betala kontrollavgiften samt att man
” bifogar fotokopior som tagits vid kontrolltillfället ”.

FOTOKOPIOR ... sk. ” Fotobevisning”
bestod av 2 st bilder i svart/vit pappersutskrift varav en bild ( se Bild 01 ) endast visade
min bil & regnummer och den andra , en bild där min bil befinner sig FRAMFÖR och UTANFÖR
P – zonen - MEN här finns nu lövverk (?!) som täcker P- zon skylten ?! ( se Bild 02 )


TELEFONSAMTAL - MED HANDLÄGGAREN
Eftersom mitt fotoexemplar vid detta tfn-tillfälle är svart/vit men handläggarens
I färg påbörjade jag samtalet helt övertygad om att skylten syntes igenom löven…
vilket i sin tur tydligt skulle klargöra att kontrollavgiften var felaktig.
( jag har trots allt en liten Opel Kadett – INTE en limousin ) Men ICKE.

Jag får istället ett mycket otrevligt bemötande och en lång undervisning i vad P- zon förbud
innebär. Jag talar om att jag är medveten om vad som gäller men att hon själv kan se att min
bil befinner sig framför skylten & förbudet. Samtalet avslutas med att jag får höra :

” du är uppenbarligen för korkad för att begripa vad P –zon betyder,JAG har inget intresse att
ödsla mer tid på dig. Är du inte nöjd medbeslutet får du väl stämma oss i Tingsrätten då ...  ”

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se