Alla inlägg den 4 oktober 2007

Av D&G - 4 oktober 2007 20:49

Jag träffade i dag en vän som är far till en dotter ... och fick höra en sanslös historia där mängder av  märkligheter och smuts oavbruttet tillkommer i den Vårdnadstvist om dottern , han befinner sig i . Helt uppslukad av sorg och frustration beskrev han sin känsla av total maktlöshet av allt de förtal och kränkningar som han utsatts och utsätts för. 

Jag återkommer säkerligen till detta som så men nu vill jag rikta mig till
vad jag finner anmärkningsvärt i det hela , nämligen att alla dessa lögner 
och falska uppgifter om min vän hamnar permanent - i ärendets handligar / akter vartefter dom rings in ...
Uppgifter , helt felaktiga och rakt tagna ur luften ?!

Jag ifrågasätter starkt inblandade såsom Socialtjänsten som borde ha en 
skyldighet att vara mer observant och givetvis sålla INNAN smutskastning och förvillande textmassor -  hamnar i akterna .
Ett ansvar att åtminstone så gott det går försäkra sig om s a n n i n g s h a l t e n  i det varianter av skitsnackssamtal som inkommer som " Tips " .

Jag anser det ska vara en naturlig sak att kräva i ren respekt för den det berör och som inte förrns längre fram , får information om felaktigheterna och då kan få säga sitt ... MEN väl då är en viss skada redan skedd .

Tyvärr , men med 2 meters högar av märkligheter och lögner på domstolsborden skapas misstro och alla känner mycket väl till talesättet " ingen höna utan en fjäder .... "

När man ringer in " Tips " i ett pågående ärende såsom detta
bör det vara PRAXIS att t ex mötas av  : 

" Hej , jag vill berätta skit om pappa X "

" Visst ... men INNAN du börjar  :
De uppgifter du vill lämna ska du antingen bevittnat eller hört själv . I annat fall ber vi dig uppmana den som har gjort det och sedan fört
det vidare till dig , att kontakta oss istället .... 
Vi vill alltså innan du fortsätter försäkra oss om att du verkligen
ÄR SÄKER på att det du vill berätta är SANT .

Vi vill även veta om ni kan tänka er närvara i vittnesförhör´
om detta kan komma att bli aktuellt "


och sen , varför inte ... en obligatorisk högläsning ur

Brottsbalken och § 1 - 3  :

5 kap. Om ärekränkning

1 §
Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.
 Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar.


2 §
Är brott som i
1 § sägs att anse som grovt, skall för grovt förtal dömas till böter eller fängelsei högst två år.Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om uppgiften genom sitt innehåll eller den omfattning i vilken den blivit spridd eller eljest var ägnad att medföra allvarlig skada.

3 §
Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom, dömes, om gärningen ej är belagd med straff enligt
1 eller 2 §, för förolämpning till böter. 
Är brottet grovt, dömes till böter eller fängelse i högst sex månader.


I mina ögon ....
anser jag att man ska kunna se det som en medverkan från Socialtjänstens sida sett till deras oansvar , delaktighet till spridning och underlättande av kränkning och förtal.

Idag får man alltså tala fritt och när handläggare tillsist frågar om detta
är något som man bevittnat / hört själv och svaret blir  " Nej , men jag har hört att .... " så har ALLT noterats och hamnar oavsett , i akten.

Det kan omöjligtvis vara något annat en ren skär logik
- att GIVETVIS INNAN ställa den frågan !
/ D & G

ANNONS
Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se